Forrige side

Maison
i Nice (06000) - Ref. 666V4546M

Be om mer informasjon

I enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation) har ni rätt att få veta, modifiera, ta bort eller opponera vårt system för tillhandahållande av personliga uppgifter. Europimmo Consulting med filialer och affilierade agenter och siter såsom Franskmegling.no, Franskmaklare.se, Frenchproperties.online, Scandimmo.fr, Franskbolig.no och World Properties Consulting Scandinavia, , använder enbart Era uppgifter som en service, som Ni härmed accepterar genom detta dokument. Detta innebär att dina uppgifter kan rekvireras av en notarie, advokat eller en av våra kundansvariga.Dina personliga data kan aldrig bli kommunicerat till tredje part som inte är direkt involverad av processen ifråga. Efter att kundrelationen är avslutad förbehåller vi oss rätten att lagra dina uppgifter i ett säkert arkiv. Om Ni önskar mer information om rättigheter avseende GDPR, var vänlig upplys oss, eller sänd detta mail till gdpr@franskbolig.no.

Ny

Maison i Nice
06, Maison med 5 rum på 110 m²

€720 000

Mycket vackert hus i Nice i ett slutet bostadsområde. Trädgård, sydvästlig exponering.

Väl i delegering av mandat.

Mer detaljer

  • Huvudsaklig himmelriktning : sydväst
  • Åsikter : Jardin
  • Intern tilstand : Bon
  • Ekstern tilstand : Bon

Juridisk informasjon

Fastighets skatt: 1400€

Praktisk informasjon