Vi har tillgång till ALLA bostäder på marknaden!

Vi är helt oberoende och konkurrerar inte med de etablerade franska mäklarbyråerna. Med oss får du hela bostadsutbudet på en plats.

Vår systerportal, franskmegling.no, är sedan mer än tio år störst på den norska marknaden vad det gäller bostäder i Frankrike. Vi får många säljuppdrag på exklusiv basis och oftast säljs dessa bostäder till skandinaviska kunder via våra kontaktregister.

Våra köpuppdrag (kostnadsfritt) innebär att vi aktivt letar efter exakt den bostad Du söker med hjälp av de kriterier Du anger till oss. För Svenskar är första kontakten Michael Matsson när det gäller att köpa eller sälja bostäder i Frankrike. Vi hjälper Dig hela vägen:  från sökningsprocessen, budgivning till kontraktsskrivning och bank och försäkringar.

kontoret i Norge har vi juridiskt utbildad personal som kan hjälpa till med allt från allmänna juridiska frågor i Frankrike till finansiering av bostaden.